Сморокова, Е. (2023) “КОНЦЕПТ «ВОЇН» У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНИ Й ІСПАНІЇ XXI СТОЛІТТЯ”, ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(44), pp. 124–132. doi:10.17721/2663-6530.2023.44.12.