Корбозерова, Н. (2023). БАГАТОПЛАНОВІСТЬ МЕТОДУ МІЖМОВНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СПОРІДНЕНИХ / НЕ СПОРІДНЕНИХ МОВ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(42), 7-13. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2022.42.01