1.
Король С. НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. 2023;1(43):35-47. doi:10.17721/2663-6530.2023.43.03