1.
Корбозерова Н. БАГАТОПЛАНОВІСТЬ МЕТОДУ МІЖМОВНОГО ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ СПОРІДНЕНИХ / НЕ СПОРІДНЕНИХ МОВ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. 2023;1(42):7-13. doi:10.17721/2663-6530.2022.42.01