1.
Сморокова Е. КОНЦЕПТ «ВОЇН» У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНИ Й ІСПАНІЇ XXI СТОЛІТТЯ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. 2023;1(44):124-132. doi:10.17721/2663-6530.2023.44.12