(1)
Сморокова, Е. КОНЦЕПТ «ВОЇН» У МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ УКРАЇНИ Й ІСПАНІЇ XXI СТОЛІТТЯ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ 2023, 1 (44), 124-132. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.44.12.