ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АФІКСАЛЬНИХ ДЕРИВАТІВ У ЛІТЕРАТУРІ ВЕРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ Л. КАПУАНИ “IL MARCHESE DI ROCCAVERDINA”)

Автор(и)

  • Анастасія Селіверстова магістрантка кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.07

Ключові слова:

словотвір, афіксація, афіксальні деривати, оцінні афікси, емоційність, суфіксація, префіксація

Анотація

Афіксація широко представлена в італійській мові та є найбільш продуктивною словотвірною моделлю. У статті розглядаються особливості функціонування афіксальних дериватів в італійській літературі епохи веризму на прикладі роману Л. Капуани “Il Marchese di Roccaverdina”. Як правило, вибір того чи іншого афікса безпосередньо пов'язаний із соціальною та культурною сферою життя суспільства, а також мовною картиною світу етносу. Проаналізовано особливості функціонування суфіксальних та префіксальних словотвірних моделей з точки зору вираження емоційно образних стилістичних відтінків, а також виконано лінгвопрагматичний аналіз деривованих одиниць. Розглянуто особливості вживання зменшувально-пестливих та збільшувально-згрубілих суфіксів, проаналізовано їхні функції та конотативні значення. Також розглянуто особливості використання префіксів у явищі деривації із урахуванням тогочасних етнографічних, історичних та культурологічних компонентів. З’ясовано, що найбільш вживаним способом утворення афіксальних дериватів у літературі веризму є суфіксація.

__________

Література:

  1. Медведєва, К. М. Семантика емоційно-експресивних суфіксів квалітативних форм антропонімів, https://moluch.ru/archive/54/7300/.
  2. Плунгян, В. Морфологія: Введення в проблематику: навчальний посібник (2003), 90.
  3. Черданцева, Т.З. Мова та її образи: нариси з італійської фразеології (2007),
  4. Encyclopedia of Language and Linguistics, 2-nd edition. (Amsterdam, Netherlands, 2006). http://www.sciencedirect.com (accessed: 12.03.23).
  5. The Concise Oxford Dictionary of Linguistics, 3-d edition, ed. P. H. Matthews (Oxford: Oxford University Press, 2003),
  6. Nagórko, A. Zarys gramatyki polskiej ze słowotwórstwem. (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997), 315.
  7. Treccani, il portale del sapere (Roma, Italia) https://www.treccani.it/ enciclopedia/verismo_%28Enciclopedia-dei-ragazzi%29/

Джерельна база:

  1. Capuana,  Il Marchese di Roccaverdina, file:///C:/Users/Professional/Downloads/Il_ Marchese_di_Roccaverdina.pdf.

Завантаження

Опубліковано

2023-05-31

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Селіверстова, А. (2023). ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АФІКСАЛЬНИХ ДЕРИВАТІВ У ЛІТЕРАТУРІ ВЕРИЗМУ (НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ Л. КАПУАНИ “IL MARCHESE DI ROCCAVERDINA”). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(43), 81-91. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.07

Схожі статті

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.