НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ

Автор(и)

 • Соломія Король магістрантка кафедри романської філології Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Міністерство освіти і науки України) 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.03

Ключові слова:

теорія мовленнєвих жанрів, генологія, первиннний і вторинний мовленнєвий жанри,віртуальний простір, інтернет-дискурс, жанрова структура, стилістика

Анотація

Дана стаття зосереджується на сучасному мовознавстві і його новому перспективному напрямі, антропоцентричній теорії мовленнєвих жанрів (ТМЖ). Авторка статті розглядає популярність теорії мовленнєвих жанрів в контексті віртуальної комунікації та її впливу на соціальний зміст. Підкреслена необхідність багатоаспектного підходу до вивчення мовленнєвих жанрів у сучасній генології та віртуальний характер соціальних мереж, їхню неструктурованість, плюралізм та фрагментарність. Зроблено висновок, що сучасний мовленнєвий жанр та віртуальний мовленнєвий жанр є інформаційно-комунікативним середовищем, що спирається на писемне спілкування і використовує широкий спектр мовленнєвих засобів.

___________

Література:

 1. Бацевич, Ф. С. Вступ до лінгвістичної генології: навчальний посібник (Київ: Академія, 2006), 248.
 2. Бацевич, Ф. С. Словник термінів міжкультурної комунікації (Київ: Довіра, 2007), 205.
 3. Бацевич, Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник (Київ: Академія, 2004), 344.
 4. Ґженя Ян. Мовна комунікація в Інтернеті. Варшава (2008), 150.
 5. Дзюбіна, О. І. Комунікативний аспект соціальних мереж Facebook і Twitter. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки» 2 (12) (2016): 218–222.
 6. Полякова, Т. Л. «Лінгвостилістичні характеристики жанру твіттінг в англомовній політичній інтернет-комунікації.» Автореф. дис. канд. наук (Харків, 2014).
 7. Селіванова, О. О. Лінгвістична енциклопедія (Полтава: Довкілля-К, 2011), 844.
 8. Bakhtin, M. M. Speech Genres and Other Late Essays, transl. by Vern W. McGee (University of Texas Press, Austin, 1986).
 9. Crystal, D. Language and the Internet (Cambridge, 2001), doi:10.1017/CBO9781139164771
 10. Dąbkowska, Anna. «Zwierzenia w internecie – nowy gatunek mowy?» Studia medioznawcze 21, № 1 (80) (2020).
 11. Formanova, S., Gusak, L., Vorobiova, T., Savchuk, R., Dorofieieva, O., & Smalko, L. Status in Social Networks as a Speech Genre. Postmodern Openings12 (1) (2021): 128-140.
 12. Searle, J. R. Making the Social World: The Structure of Human Civilization (2010).
 13. Swales, J. M. Genre analysis. English in academic and research settings (Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 1999, 1998).
 14. Witosz, Bożena. Genologia lingwistyczna (Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2005), 261.

Завантаження

Опубліковано

2023-05-25

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Король , С. (2023). НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ЖАНРІВ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(43), 35-47. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2023.43.03

Схожі статті

1-10 з 240

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>