КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКОГО НЕХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ГОРОСКОПІВ В ІСПАНОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛАХ)

Автор(и)

 • Тетяна Васильєва кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і міжкультурної комунікації Київський національний економічний університет імени Вадима Гетьмана (Міністерство освіти і науки України) 03057, м. Київ, пр. Перемоги, 54/1

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.34.08

Ключові слова:

гороскоп, астрологія, креолізований текст, медійний текст, комунікативно-прагматичні функції, вербальні засоби, невербальні засоби

Анотація

Статтю присвячено дослідженню текстів гороскопів, розміщених на іспаномовних розважальних сайтах інтернету та в електронних версіях друкованих ЗМІ Іспанії. Особливу увагу приділено аналізу особливостей іспаномовних гороскопів на лексичному, семантичному, морфологічному і синтаксичному рівнях. Актуальність теми визначається загальним спрямуванням сучасної лінгвістики на вивчення текстів різних жанрів дискурсу, комплексному вивченню їх лексико-семантичних, структурних і функціональних особливостей крізь призму антропоморфізму і прагмалінгвістики. Проведений аналіз дав можливість схарактеризувати гороскоп як різновид короткого нехудожнього тексту масмедійного дискурсу, креолізованого за формою та комунікативно-інформативного за функцією. На прикладі іспаномовних гороскопів визначено комунікативну взаємодію адресанта та адресата та прагматичну спрямованість текстів гороскопів, що виявляється у виборі автором мовних та позамовних засобів впливу на реципієнта. Здійснено детальний опис лексико-семантичних, морфологічних та синтаксичних особливостей іспаномовних гороскопів та їх прагматичні функції. Виявлено роль засобів невербальної комунікації, що доповнюють текст гороскопу. Отримані результати свідчать про те, що гороскоп має не лише комунікативно-інформативну, але й персуазивну, апелятивну, експресивну та рекреативну функції, метою яких є вплив на поведінку адресата.

___________

Література

 1. Богодерова, М. В. «Современный гороскоп как масмедийный вид текста (на материале немецкого языка).» Автореф. дисс. канд. филол. наук, Уфа, 2010.
 2. Чернявская,В. Е. Дискурс власти и власть дискурса: проблемы речевого воздействия: учеб. пособие, 2-е изд., стер. (Москва: ФЛИНТА: Наука, 2012), 128, доступ http://znanium.com/catalog/ product/457226
 3. Martinell Gifre, Emma. «Anuari de filologia.» Estudios de lengua y literatura españolas 1 (1990): 57-64.
 4. Montero Curiel, María Luisa. «Sobre la lengua de los horóscopos.» Anuario de estudios filológicos 16 (1993): 295-308
 5. Dakhil Diab, Mohamad. «Estudio en la traducción del lenguaje de los horóscopos en la prensa del idioma español al árabe.» Journal of the College of Languages 34 (2016): 42-67.
 6. Валгина,Н. С. Теория текста: Учебное пособие (Москва, Логос, 2004), 280.
 7. СорокинЮ. А., Тарасов Е. С. «Креолизованные тексты и их коммуникативная функция.» Оптимизация речевого воздействия (Москва, 1990).
 8. 8. Анисимова,Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация: на материале креолизованных текстов (Москва, Academia, 2003),
 9. Чудинов,А. П. «Россия в метафорическом зеркале: когнитивное исследование политической метафоры (1991-2000).» Монография (Екатеринбург, 2001), 238.

Джерельна база

 1. Horóscopo mágico, доступ http:// www.horoscopo.com
 2. Univisión: Show, Entretenimiento, Noticias, Deportes y Novelas, доступ http://www.univision.com,
 3. Horóscopo diario de 20 minutos, доступ http://www.20minutos.es
 4. El País. El periódico global, доступ http://www.elpais.es
 5. ABC Horóscopo, доступ http://www.horoscopo.ABC.es
 6. 15El Mundo. Horóscopo diario gratis, доступ http://www.elmundo.es/horoscopo
 7. Clarín. Horóscopo de hoy, доступ https://www.clarin.com/horoscopo
 8. Candas 365 Noticias – Diario digital asturiano, доступ http:// www.candas365.es

Завантаження

Опубліковано

2023-02-09

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

КОМУНІКАТИВНО-ПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОРОТКОГО НЕХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ ГОРОСКОПІВ В ІСПАНОМОВНИХ ІНТЕРНЕТ-ДЖЕРЕЛАХ). (2023). ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(34), 103-121. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2018.34.08

Схожі статті

1-10 з 69

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>