ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНИХ ПАРАДИГМ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ НОМІНАЦІЙ ПРОСТОРУ

Автор(и)

 • Наталія Ткаченко Пошукувач Київського національного лінгвістичного університету (Міністерство освіти і науки України), м. Київ, вул. Велика Васильківська, 73

DOI:

https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.16

Ключові слова:

лінгвокультурологія, функціональна семантика, британський та американський варіанти англійської мови, тематична група, репрезентація

Анотація

Статтю присвячено аналізу семантических парадигм – тематичних групп (ТГ) і семантичних рядів (СР) лінгвокультурних репрезентацій простору британського та американського варіантів англійської мови. Метою дослідження є виокремлення ТГ з найбільшою територіальною та функціональною варіативністю, що пов’язано з проблемою розвитку функціональної семантики обох порівнюваних варіантів мови. Зіставний аналіз британських тa американських тематичних груп номінацій природного простору виявляє найбільший розвиток функціональної семантики у назвах долин та водного простору, а найбільшу територіальну та функціональну варіативність семантики виявляють назви штучного простору, зокрема, шляхів сполучення. Скорочення тематичних груп назв простору відбувається у процесі десемантизації просторових значень, а поповнення – за рахунок лексико-семантичних варіантів (ЛСВ) інших ТГ, запозичень та омонімів, слів різних функціональних стилів англійської мови.

__________

Література

 1. Бондарко А. В. Принципы функциональной грамматики и вопросы аспектологии / А. В. Бондарко. – Л. : Наука, 1983. – 208 с.
 2. Карпіловська Є. А. Вторинна номінація в сучасній українській мові: тенденції розвитку / Є. А. Карпіловська // Лінгвістичні студії. – 2010. – Вип. 20. – С. 28–32.
 3. КочерганМ. П. Основи зіставного мовознавства / Михайло Петрович Кочерган. – К. : Академія, 2006. – 424 с.
 4. Крицберг К. И Дифференциальный пласт лексики в современном английском языке : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Константин Иванович Крицберг. – Днепропетровск, 1987. – 240 с.
 5. МасловаВ. А. Лингвокультурология / В. А. Маслова. – М. : АКАДЕМИЯ, 2001. – 208 с.
 6. Семенец О. Е. Социальный контекст и языковое развитие / О. Е Семенец. – К. : Изд-во при КГУ Высшая школа, 1985. – 174 с.
 7. ШвейцерА .Д. Английский язык в Англии и США / А. Д. Швейцер. – М. : Высшая школа, 1971. – 216 с.
 8. GalperinI. R. Stylistics / I. R. Galperin. – M. : Higher School Publishing House, 1971. – 343 p.
 9. Частотность // Википедия [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// ru. wikipedia. org/wiki/ Частотность.

 

Джерельна база

 1. 10. Discovering Britain. An illustrated Guide to more than 500 selected locations in Britain’s unspoiled countryside / Ross Finlay, Ted Forrest et al. – London : Drive Publications Limited, 1984. – 415 p.
 2. 11. LDELC Longman Dictionary of English Language and Culture. – Edinbourg Gate, Harlow : Pearson Education University Limited, 2005. – 1620 p.
 3. 12. OEDHP The Oxford English Dictionary Оn Historical Principles. – London : At the Clarendon Press, 1970. – I-XII.
 4. Сategory. List of…. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://en. wikipedia. org/wiki/ List_of_...
 5. British idioms [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// britishidioms. com/ home/

Завантаження

Опубліковано

2023-02-04

Номер

Розділ

Статті

Як цитувати

Ткаченко, Н. (2023). ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СЕМАНТИЧНИХ ПАРАДИГМ БРИТАНСЬКИХ ТА АМЕРИКАНСЬКИХ НОМІНАЦІЙ ПРОСТОРУ. ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ, 1(32), 162-170. https://doi.org/10.17721/2663-6530.2017.32.16

Схожі статті

1-10 з 172

Ви також можете розпочати розширений пошук схожих статей для цієї статті.