Reproduction of the Idiodystle of George Seferis in Translations into Ukrainian

  • Tetiana V. Liubchenko Kyiv National Linguistic University
  • Valeriia V. Vasylchenko Kyiv National Linguistic University
Keywords: idiostyle, idiolect, individual-authorial picture of the world, translator, poetic translation, George Seferis, poetry, internal and external matrix of a poetic work.

Abstract

This article analyzes the concept of "idiostyle", its connection the term "idiolect", researchers’ different views to the co-relation of these two terms, which often contradict each
other. The article presents the views of researchers who consider “idiolect” a broader concept, which includes “idiostyle”, those ones who believe, conversely, that “idiostyle” is a
hyperonym, and “idiolect” is a hyponym as well as those who consider these concepts to be interchangeable. A conclusion is drawn as to which concept may be considered broader.
Various approaches to the study of “idiostyle”, the concept of "translator’s idiostyle" and the influence of the translator's individual style on the author's idiostyle on the example of the
works of George Seferis are studied. The stages of formation of the individual style of the writer are also studied in this article, as well as the process of translation of poetic works,
features of the external and internal matrix of the poetry, etc. The tasks and difficulties faced by translators in the work on the translation of poetic works are considered in this study. The article examines the difficulties in reproducing the individual style of the author and "muffling" the idiostyle of the translator when translating poetic works. The knowledge of the
idiolect of the Greek writer George Seferis has been improved in this article. The main factors of formation of George Seferis's idiostyle are determined. The author’s life path is
researched and his poetry is analyzed to determine the characteristic features of his individual style. His life experience, worldview, historical events, traditions and innovations
in his works, etc. all formed his specific individual style, which was explored in the article. The poetry of G. Seferis and its translations into Ukrainian by Hellenist translators such as Iryna Betko, Ivan Drach, Svitlana Yovenko, Maryna Maryschuk, Oleksandr Ponomariv, Larysa Skyrda, Tetyana Chernyshova, and Andriy Savenko, are analyzed in terms of reproduction of the internal and external matrix of the poetic work and idiostyle of the writer. The works of different translators are compared in relation to the dominance of their individual style over the idiostyle of the author. 

Author Biographies

Tetiana V. Liubchenko, Kyiv National Linguistic University

PhD (Philology), Associate Professor at Department of Romance and Modern Greek Philology and Translation

Valeriia V. Vasylchenko, Kyiv National Linguistic University

Master`s student at Department of Romance and Modern Greek Philology and Translation

References

1. Ahmanova, O. S. Slovar' lingvisticheskih terminov (Moskva: Izd-vo «Sov. jencikl.», 1969), 608.
2. Vinogradov, V. V. O hudozhestvennoj proze (Moskva, Leningrad: Gosizdat, 1959), 654.
3. Vinogradov, V. V. O jazyke hudozhestvennoj prozy (Moskva: Nauka, 1980): 360.
4. Gorchenko, O. «Problematyka pidhodiv do doslidzhennja idiostylju.» Naukovyj visnyk Chernivec'kogo universytetu: Germans'ka filologija 751 (2015): 73-79
5. Danik, L. V., Godyna-Arjupina, K. V. «Adekvatnist' vidtvorennja idiostylju: koreljacija styliv perekladacha i avtora pry perekladi frazeologichnogo rivnja tekstu.»
Naukovi zapysky Nizhyns'kogo derzhavnogo universytetu im. Mykoly Gogolja. Serija: Filologichni nauky 2 (2015): 35-40.
6. Kyjak, T., Naumenko, A., Oguj, O. Teorija i praktyka perekladu (Vinnycja: Nova knyga, 2006), 592.
7. Kotkova, L. I. «Idiostyl', indyvidual'nyj styl' i idiolekt: problemy rozmezhuvannja.» Naukovi zapysky Nizhyns'kogo derzhavnogo universytetu im. Mykoly Gogolja. Serija: Filologichni nauky 2 (2012): 26-29.
8. Ledeneva, V. V. «Osobennosti idiolekta N. S. Leskova: sredstva nominacii i predikacii.» (Diss. d-ra fіlol. nauk, Moskva, 2000), 481.
9. Semenjuk, O. A. «Idiostyl' avtora jak vidobrazhennja jogo kartyny svitu.» Naukovyj visnyk Mizhnarodnogo gumanitarnogo universytetu. Serija: Filologija 39 (2019): 82–85.
10.Sydorenko, I. «Pidhody do vyvchennja idiostylju u lingvistychnyh doslidzhennjah hudozhn'ogo tekstu.» Naukovi zapysky Vinnyc'kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Myhajla Kocjubyns'kogo. Serija: Filologija (movoznavstvo) 21 (2015): 298-303.
11.Stavyc'ka, L. «Pro termin idiolekt.» Ukrai'ns'ka mova 4 (2009): 3-7.
12.Shum, O. V. «Spivvidnesennja idiostylju avtora i stylju perekladacha (na materiali perekladu romanu Ju. Andruhovycha "Rekreacii'" nimec'koju movoju).» Naukovi zapysky Nacional'nogo universytetu "Ostroz'ka akademija", Serija: Filologichna 54 (2015): 308-310.
13.Bloch, B. «A set of postulates for phonemic analysis.» Language XXIV (1948): 3–46.
14.Eken, F. Do multilingual speakers have one single underlying idiolect or multiple idiolects bound to specific languages (Radboud University, 2019): 64.
15. Jablunovs'ka, K. «Do pytannja vidtvorennja zhanru v poetychnomu perekladi.» XVIII Mizhnarodna naukovo-praktychna internet-konferencija «Problemy ta perspektyvy
rozvytku nauky na pochatku tret'ogo tysjacholittja u krai'nah SND», http://oldconf.neasmo.org.ua/node/3073
16.Seferys, J. Vybrane: poezii' j literaturno-krytychni statti, uporjadkuvannja O. Ponomariv, A. Savenko; perednje slovo A. Savenko, T. Chernyshova; pereklady, A. Savenko, I. Betko ta in. (Kyi'v: Zhurnal «Vsesvit», 2013), 400.
17.Σεφέρης, Γ. Στροφή (Αθήνα: τυπογραφείο της Εστίας, 1931), 41.
18.Σεφέρης, Γ. Ημερολόγιο Καταστρώματος Γ. (Αθήνα: Νεφέλη, 2002), 387
Published
2021-06-23